EXCLUSIV: Opinia specialistului: ANSAMBLUL nZEB, ACTIV ENERGETIC – SINTEZĂ CONCEPT

I. De regulă, clădirile din dezvoltările imobiliare și zonele rezidențiale au fost echipate cu centrale termice de apartament, individuale, pentru furnizarea energiei termice – pentru încălzire și ca apă caldă de consum – utilizând, în mod obișnuit, drept combustibil gazele naturale, gazele arse fiind eliberate în atmosferă, de multe ori fără a fi protejate persoanele din apartamentele învecinate. În ceea ce privește energia electrică utilizată, aceasta este preluată din Sistemul Energetic Național (SEN).

 În ultimii ani însă, în spiritul strategiilor și eforturilor generale de limitare a poluării mediului ambiant și a emisiilor de gaze cu efect de seră în atmosferă pentru limitarea cât mai drastică a încălzirii globale, au fost adoptate seturi de măsuri și reglementări pentru implementarea pe scară cât mai largă a utilizării surselor de energie regenerabile și a tehnologiilor care aplică eficiența energetică.

În acest context, au fost adoptate, în plus, în ultima vreme, și principiile realizării de clădiri noi numai sub reglementarea nZEB (nearly Zero Energy Buildings), clădirile noi fiind prevăzute, astfel, să aibă un consum de energie aproape de zero. La nivel comunitar-european, s-a avut în vedere faptul că circa 40% din consumul final de energie și deci o parte însemnată din gazele cu efect de seră emise în atmosferă “aparțin” clădirilor.

II. Legat de considerațiile de mai sus, se impune abordarea unui concept nou, îmbunătățit – Ansamblul nZEB, activ energetic”, acesta referindu-se la un grup de clădiri/ dezvoltare imobiliară/ zonă urbană/ dezvoltare industrială/ localitate, cu referire directă la clădirile (blocuri, locuințe etc) propriu-zise dar și la sistemul tehnic care asigură producerea și furnizarea de energie termică și energie electrică necesare “funcționării” lor.

“Ansamblul nZEB este constituit, astfel, din clădirile nZEB și din sistemul tehnic nZEB pentru producerea și furnizarea de energie.

Caracteristica “nZEB” a unei clădiri reflectă un nivel superior de performanță energetică a acesteia, aceasta având un consum energetic aproape egal cu zero – nZEB (nearly Zero Energy Buildings).

Similar, caracteristica “nZEB” a sistemului tehnic de producere și furnizare a energiei este determinată, în principal, de utilizarea tehnologiilor cu eficiență energetică ridicată și a surselor de energie regenerabile.

În plus, ansamblul este prevăzut să fie și “activ energetic”, astfel că produce local și independent și livrează energia termică și electrică necesară, fiind însă posibilă, în cazul unei opțiuni (și a unei dimensionări) corespunzătoare, inclusiv livrarea în SEN a unei cantități de energie electrică produse suplimentar.

III. Sistemul tehnic aferent clădirilor este constituit dintr-o centrală termoelectrică care deservește întreaga dezvoltare imobiliară, centrala fiind echipată cu sisteme de preluare și utilizare a surselor de energie regenerabile, tehnologii pentru producere de energie de randament ridicat, sisteme de înmagazinare energie termică și electrică, automatizare complexă cu controlul și managementul funcționării instalațiilor și echipamentelor în mod optimizat, coordonat și interconectat, rețea de conducte pentru furnizarea energiei termice, sistem de transmitere la distanță a datelor tehnice și de funcționare a echipamentelor și instalațiilor, în vederea managementului tehnic al funcționării instalațiilor centralei.

Structural, centrala termoelectrică poate fi concepută, proiectată și realizată în diferite variante constructive, luându-se în considerație cantitatea de energie electrică produsă în cadrul centralei, aceasta și în funcție de nivelul de investiție avut la dispoziție.

IV. Principalele avantaje ale implementării centralei termoelectrice, în cadrul clădirilor dezvoltării imobiliare, sunt:

Diminuarea consumului de gaze naturale, cu reducerea corespunzătoare a cheltuielilor, ca urmare a utilizării surselor de energie regenerabile;

Reducerea poluării specifice locale, individuale, cu gaze arse cu emisii cu efect de seră, datorită, de asemenea, echipamentelor utilizând energia regenerabilă o parte considerabilă a energiei produse și furnizate fiind energie verde, “curată” (produsă fără poluare și reziduuri sau cenușă) și datorită și utilizării tehnologiilor moderne și de randament ridicat prin care se aplică direct și activ eficiența energetică.

Implementarea centralei termoelectrice este o acțiune care se înscrie în eforturile comunitar-europene de a se atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, ceea ce înseamnă limitarea drastică a emisiilor de gaze cu efect de seră și reducerea emisiilor nete de CO2 cu cel puțin 55% în anul 2030 față de anul 1990, trend asumat concret și activ în Uniunea Europeana.

▲ Funcționarea întregului sistem de producere și furnizare de energie beneficiază de un management performant și automatizat, care asigură comanda, controlul și coordonarea funcționării instalațiilor și echipamentelor într-un mod optimizat, această funcționare având și avantajul de a putea fi încadrată într-o strategie de funcționare SMART a unei localități;

Se reduce riscul confruntării cu urmările producerii unor evenimente nedorite, care pot fi și avarii, prin controlul funcționării globale a sistemului, avându-se la dispozitie și alternative tehnice – ca back-up – prevăzute în cadrul conceptului;

▲ Echipamentele prevăzute pentru centrala termoelectrică vor fi moderne și performante, eficiente și cu un randament înalt de funcționare;

▲ Implementarea centralei termoelectrice beneficiază, potențial, și de un pachet de servicii tehnice aferente care cuprinde, între altele, mentenanța predictivă, asistența tehnică, revizii tehnice, intervenții;

▲ Echiparea unei dezvoltări imobiliare cu centrală termoelectrică, în conceptul dezvoltat și prezentat, face posibilă producerea nu numai a energiei termice necesare local, ci și de energie electrică, cu utilizarea la maximum a surselor de energie regenerabile, în oricare dintre variantele sale tehnice, aceasta asigurând obținerea unor beneficii financiare consistente pe toată durata exploatării și funcționării centralei termoelectrice, ceea ce generează avantaje financiare corespunzătoare atât dezvoltatorului cât și posesorilor apartamentelor din dezvoltarea imobiliară;

▲ Un avantaj foarte important al implementării centralei termoelectrice în dezvoltarea imobiliară rezidă, în prezent, și în faptul foarte important că, producându-se astfel energia electrică care se consumă în cadrul dezvoltării imobiliare, se evită astfel cheltuieli importante care pot fi generate în urma achiziției de energie electrică din piața liberă, în condițiile actuale, noi ale funcționării acesteia.

V. Pot fi abordate, legat de implementarea conceptului, primării, servicii de arhitectură, investitori, dezvoltatori imobiliari, dezvoltări industriale, inițiațiva înscriindu-se în orice strategie posibilă de constituire și de susținere importantă a unei funcționări eco-smart de localitate/oraș.

Acesta este viitorul logic și viabil, conceptual, al “funcționării” eficiente și ecologice a zonelor locuite, în spațiul european-comunitar.

Propunerea tehnică de principiu actuală este un concept destinat, adaptat, dezvoltărilor imobiliare dar și zonelor metropolitane, obiectivelor aparținând administrațiilor locale și unor localități, în zone insularizate.

VI. Potențial, implementarea rezultatelor, multiplicarea sunt în măsură să aducă importante avantaje financiare investitorului în realizarea Ansamblului nZEB, activ energetic, dar și  locuitorilor dezvoltării imobiliare și autorității administrative teritoriale.

ing. Theodor COȘA

0766255130

theodor.cosa@gmail.com

Theodor Alexandru COȘA este inginer mecanic, ulterior dobândind calificările de inginer proiectant, cercetător științific principal gr II și auditor termoenergetic pentru instalații și sisteme industriale – ca absolvent al Universității Politehnice București, secția Mașini termice, în anul 1982.

Are o vechime în ingineria termomecanică de circa 40 de ani în institute de cercetare-proiectare și firme – ICSITEEMR, ICPET Cercetare, OVM-ICCPET, ENERGY&ECO MANAGEMENT, ROMENERGO, INDUSTRIAL ENERGY, COMPANIA MUNICIPALA ENERGETICA SERVICII BUCURESTI.  

Între activitățile pe care le-a executat până în prezent se menționează: 

– Proiectare tehnică de specialitate;

– Cercetare – Dezvoltare;

– Elaborarea de documentații tehnice de proiectare;

– Asistență tehnică, supervizare desfășurare proiecte, lucrări;

– Management de proiect;

Inginerie / Consultanță;

– Audit termoenergetic, parte a auditului energetic complex;

– Dezvoltare proiecte;

– Marketing, dezvoltarea activiății în piață;

Șef de proiect sau membru al echipei de proiectare/ studiu/ realizare pentru modernizări și reabilitări ale unor diverse instalații termoenergetice în centrale termoenergetice cu echipamente energetice moderne, inclusiv în ceea ce privește reducerea poluării mediului ambiant în urma utilizării combustibililor clasici, utilizarea de surse energetice regenerabile și managementul deșeurilor.                            

Previous post 7,5 miliarde lei pentru firme din constructii, din agricultura, productie si intermediere
Next post Arhitectul Diebedo Francis Kere a castigat Premiul Pritzker 2022 (Nobelul in arhitectura)