Ministrul Turismului anunta un Proiect de lege: Locuinte in regim hotelier, doar cu acordul vecinilor

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu, a anunţat că ministerul intenţionează să emită un ordin privind emiterea de ceritificate de clasificare a structurilor de primire turistice pentru persoanele fizice care oferă spre închiriere locuinţe turiştilor, în regim hotelier, documente condiţionate şi de acordul vecinilor.
Potrivit startupcaffe.ro propunerea de ordin urmează să  aducă unele schimbări în privința Normelor metodologice ce vizează eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism.
În actul normativ şi persoanele fizice vor fi incluse în categoria operatorilor economici ce „desfăşoară activităţi de cazare, alimentaţie publică şi alte servicii specifice în structuri de primire turistice”.
după cum precizează ministrul, aceste persoane fizice vor putea obţine certificat de clasificare a structurii de primire a turiştilor, dar pentru acest document vor avea nevoie şi de acordul vecinilor.
Conform proiectului de ordin de ministru, la eliberarea certificatului de clasificare operatorii economici persoane fizice proprietare de structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul apartamente şi/sau camere de închiriat în locuinţe familiale, depun la sediul Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului documentaţia cu următorul conţinut:
a) cerere standardizată, conform modelului prezentat în anexa nr. 31 la prezentele norme metodologice;
b) fişă standardizată privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare pe categorii şi tipuri, conform anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice, după caz;
c) copia actului de identitate al persoanei fizice solicitante, proprietară a structurii de primire turistică;
d) acordul vecinilor din care să rezulte activităţile ce urmează a fi desfăşurate în structura de primire turistică respectivă, pentru unităţile aflate în locuinţe de tip condominiu;
e) documentul din care să rezulte dreptul de proprietate asupra structurii de primire turistică precum şi adresa unităţii respective.
Aceste persoane fizice vor putea solicita clasificarea doar pentru un număr maxim de 7 camere încadrate la tipul de structură de primire turistică apartamente şi/sau camere de închiriat în locuinţe familiale proprietate personală, indiferent de numărul de locuinţe în care sunt situate acestea.
„În scopul protecţiei turiştilor, oferirea, comercializarea, vânzarea serviciilor şi a pachetelor de servicii turistice, precum şi crearea de produse turistice pe teritoriul României pot fi realizate numai de către agenţii economici din turism autorizaţi de Ministerul Turismului, posesori de licenţe în turism sau de certificat de clasificare, după caz”. De asemenea, agenţii economici din turism au, printre obligaţii, „să funcţioneze numai cu structuri de primire turistică clasificate”.

foto: Facebook

Previous post ENEL X ROMANIA A INSTALAT 25 DE CENTRALE FOTOVOLTAICE CU O PUTERE NOMINALA CUMULATA DE APROXIMATIV 10 MW IN 2021
Next post Judetul Cluj: Peste 100 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor judetene